Zakelijke mediation

Zakelijke mediation is een proces waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen binnen een organisatie of tussen twee organisaties begeleidt. Bij partijen binnen de organisatie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Directie
 • Aandeelhouders
 • Raad van toezicht
 • Raad van commissarissen
 • Ondernemingsraad
 • Management team

Maar zakelijke mediation kan ook uitstekend werken bij conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsfusie
 • Klant-leverancier verhouding
 • Projectgroepen (ICT)
 • Concurrentie geschillen

Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw organisatie kan kiezen voor business mediation bij het oplossen van een conflict. De mediator kan het beste worden ingeschakeld wanneer de partijen:

 • de oplossing in eigen hand willen houden
 • hun goede relatie willen herstellen
 • bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing
 • bereid zijn een neutrale en onpartijdige mediator in te schakelen
 • een creatieve oplossing zoeken

Het voordeel van zakelijke mediation boven een eventuele gang naar de rechter is dat de procedure laagdrempelig is en informeel, een oplossing  snel is bereikt en het een manier van conflictbeslechting is die een duurzaam positieve uitwerking heeft op de onderlinge relatie. Daarnaast is mediation veel goedkoper dan gerechtelijke procedures of het inschakelen van een arbitragecommissie.