Voor welke geschillen

Mediation is geschikt voor bijna alle soorten geschillen zolang beide partijen zich wensen in te spannen om tot een oplossing van het geschil te komen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Zakelijke geschillen, zoals geschillen met banken, verzekeraars en andere dienstverleners of leveranciers;
  • Arbeidsgeschillen, bijvoorbeeld samenwerking, ziekte of een exitmediation;
  • Echtscheiding of beëindigen relatie;
  • Omgangsregelingen en ouderschapsplannen;
  • Familiegeschillen, waaronder geschillen over een te verdelen erfenis;
  • Burenruzies;
  • Geschillen tussen of met overheden.

Paperclips start somewhere