Teamconflicten

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen op de werkvloer zijn een veel voorkomend verschijnsel. In de meeste gevallen komt men er zelf wel uit. Maar wat als het conflict binnen teams, of tussen afdelingen proporties aanneemt die de werksfeer ernstig aantast en de productiviteit nadelig beïnvloedt?

Met name in de medische wereld (denk aan maatschappen) en het onderwijs is teammediation een probaat middel gebleken om verstoorde werkrelaties te herstellen.

Teammediation is een vak apart.  De gespecialiseerde mediator weet hoe zij de dynamiek in teams effectief op het juiste spoor kan krijgen. Bij grote groepen is het raadzaam meer dan één mediator bij het complexe proces te betrekken (co-mediations).

Zijn er hele afdelingen bij het conflict betrokken dan gaat mediation bijna automatisch over in coaching, waarbij de mediator oog houdt op de voortgang van het proces en de partijen begeleidt naar de overeengekomen oplossing.

Voor zowel de co-mediations als voor benodigde coaching is een samenwerking gezocht met vaste partners.teamconflict