Over mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij partijen onder begeleiding van een  neutrale en onafhankelijke partij (de mediator) gezamenlijk werken aan hun oplossing voor hun geschil. Maatwerk dus!

In relatief kort tijdsbestek (gemiddeld 3-5 sessies van 2 tot 2,5 uur) doorloopt u gezamenlijk een aantal fasen waarin het geschil wordt uitgediept en de wensen voor de toekomst aan bod kunnen komen. Er wordt gewerkt aan de communicatie, waardoor er weer een dialoog ontstaat en er ruimte komt om gezamenlijk te kijken naar wat u verdeeld houdt en waar uw belangen of die van derden-betrokkenen (bijvoorbeeld kinderen of collega’s) parallel lopen. Aan het eind van het traject is de communicatie dusdanig hersteld dat in een open en veilige omgeving kan worden gewerkt aan een maatwerkoplossing.

Door deze benadering ontstaat er een win-win situatie (waar rechtspraak een win-lose of lose-win situatie oplevert), en vooral een toekomstbestendige oplossing. Wanneer je samen afspraken maakt en deze afspraken worden door beide partijen gedragen, dan zullen deze afspraken minder snel worden geschonden dan een door een derde opgelegde oplossing die door in ieder geval één van de partijen niet wordt gedragen.

IMG_1529